Websovellukset


Websovellusten kehitys

Dataseed suunnittelee ja toteuttaa sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin. Asiakas saa juuri sitä mitä haluaa, ilman kompromisseja, ilman sekavia käyttöliittymiä ja ilman mitään asennuksia päätelaitteille.

Sovellukset toimivat palvelimella ja niitä käytetään www-selaimella. Sovellukset suojataan SSL-suojauksella ja niiden käyttö on turvallista. Tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti ja päätelaitteen rikkoutuminen, katoaminen tai vääriin käsiin joutuminen ei aiheuta tietojen menetystä. 

Alla muutamia esimerkkejä tekemistämme kokonaisista sovelluksista. Näiden lisäksi teemme jatkuvasti pienempiä sovelluksia, mm. lisäosia WordPress julkaisujärjestelmään.

Nuohoojat.com

Nuohoojat.com on vuonna 2006 käyttöönotettu nuohoustoimialan toiminnanohjaus- ja laskutusohjelma. Ohjelmisto suunniteltiin yhteistyössä kahden nuohousalan yrittäjän kanssa, heidän tarpeiden mukaisesti. Ohjelmaa on jatkokehitetty koko ajan kuunnellen kentältä tulevaa palautetta. Ohjelmiston avulla nuohoojat laskuttavat nuohouskäyntinsä, tekevät ja arkistoivat lakisääteiset palauteraportit ja halutessaan voivat toimittaa palauteraportit viranomaisille.

Ohjelma toimii myös raportointityökaluna eli viranomaisten pyytämät raportit voidaan luoda helposti tarpeen mukaan. Ohjelma toimii mobiilipäätelaitteilla ja työpöytäkoneilla, yhtäaikaisia käyttäjiä voi olla perusversiossa 3kpl ja käyttäjämäärää voi helposti kasvattaa toiminnan laajentuessa.

Tiedot on turvassa keskitetyllä palvelimella ja liikennöinti suojataan SSL salauksella. Automaattiset varmuuskopioinnit turvaavat tiedon päivittäin.

Ohjelmisto sai suuren suosion heti ilmestyessään ja nousi nopeasti käytetyimmäksi ohjelmistoksi nuohoustoimialalla Suomessa.

Konepajateollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä

Dataseed toteutti konepajateollisuudelle toiminnanohjausjärjestelmän, jolla konepaja voi viedä koko prosessin läpi tarjouslaskennasta, tuotantovaiheiden ja lähetteiden kautta laskutukseen ja lähetyslistoihin saakka. Kaikki tilausvaiheessa käsitellyt asiakirjat pysyvät projektin mukana ja ovat tuotannon käytettävissä toteutusvaiheessa.

Ohjelmistoon on mahdollista lisätä työtuntikirjaukset kosketusnäytöllä varustetulla päätelaitteella.

Ohjelma toimii mobiilisti ja asennetaan www-palvelimelle. Tietoturva varmistetaan vahvalla SSL salauksella ja automaattisilla varmuuskopioinneilla. Päätelaitteisiin ei asenneta mitään ja tieto on turvassa palvelimella myös päätelaitteen rikkoutuessa tai kadotessa.

Kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

Kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu Joutsan Kiinteistöhuolto- ja Talonmiespalvelun kanssa yhteistyössä helpottamaan heidän koko toimintaansa. Ohjelmistoon kirjataan kaikki kiinteistössä tapahtuvat toimenpiteet ja tiedot kerätään yhteen ja siitä muodostetaan dynaamisesti kehittyvä kiinteistön huoltokirja.

Ohjelma kerää työntekijöiden työtunnit tuntikortille ja siirtää laskutettavat tunnit ja tarvikkeet suoraan laskulle niin, että mitään ei jää laskuttamatta.

Yrittäjä pystyy seuraamaan töiden etenemistä eri kohteissa reaaliaikaisesti ja pystyy lisäämään uudet työmääräimet ja ohjaamaan oikeat tekijät työkohteisiin helposti ja nopeasti.