admin


Dataseed Oy:n suosittelemat, Neutechin sähköpostin asetukset: Tulevan postin palvelin: IMAP protokolla Palvelin: pong(tron, moxi, tms.).neutech.fi (katso tieto Neutechin asiakassivuilta) IMAP-portti (SSL/TLS): 993 Lähtevän postin palvelin: SMTP protokolla Palvelin: (sama kuin tuleva) Portti (STARTTLS): 587 (Edellyttää autentikaatiota, tunnus ja salasana samat kuin tulevan postin palvelimessa). Huom: Yleensä sähköpostiohjelmat osaavat hakea asetukset […]

Neutechin postiasetukset